Wegens Hemelvaart gesloten

Het verhaal

Over de gloriedagen en het verval van de katholieke kerk. Toen Martin Derckx in 1940 werd geboren, was zijn geboortedorp Meijel in de Peel nog voor honderd procent katholiek. Een dorp van gebed, vlaai en mirakels waar vrouwen na de geboorte van hun kind te biecht moesten om weer rein te worden en jongens werden aangewezen om priester te worden. Ook Martin werd ‘geroepen’ en vertrok als elfjarig jongetje naar het kleinseminarie. Zijn levenspad wijzigde echter van koers. Wat is er toch gebeurd met het machtige instituut gehuld in wierook en omgeven door de klanken van Ave Maria?

Nadat haar vader wegens een ongeneeslijke ziekte voor euthanasie koos, dook Jasmijn Derckx aan de hand van zijn memoires in zijn geschiedenis en vond de antwoorden voor een generatie. Haar boek geeft een persoonlijk en een indringend beeld over de katholieke kerk op de grens van heden en verleden en is een ontroerende ode aan haar vader en zijn beste vriend. Voor iedereen die gelovig werd opgevoed en nu worstelt met moderne keuzes als euthanasie en echtscheiding of als direct betrokkene dit proces beter wil begrijpen.

De kracht van eigen regie, ook als het gaat om keuzes omtrent sterven

IMG_0859

Vanuit eigen regie keuzes maken

Jasmijn Derckx: Toen mijn vader wist dat hij niet lang meer te leven had wegens een ongeneeslijke
vorm van kanker gaf hij mij en mijn zus zijn memoires. Aan de hand van zijn memoires maakte ik een reis
door zijn leven en daarmee ook door mijn eigen verleden. Ik kreeg antwoord op veel vragen. Niet alleen
voor mij persoonlijk maar ook begreep ik veel beter welke rol het geloof speelde bij een aantal levenskeuzes
zoals euthanasie en echtscheiding. Ik besloot het boek ‘Wegens hemelvaart gesloten’ te schrijven.

Nog steeds zijn onderwerpen als ‘euthanasie’ en ‘echtscheiding’ gevoelige onderwerpen in relatie tot geloof.
Het mooiste compliment naar aanleiding van mijn boek ‘Wegens hemelvaart gesloten’ kwam van de priester
van de kerk in de geboorteplaats van mijn vader (Meijel): ‘Jasmijn, door jouw boek gaan de mensen in mijn
parochie praten over dit onderwerp’. En dat is precies wat ik beoog met mijn boek: praten over deze onderwerpen.
Zodat mensen vanuit eigen regie keuzes kunnen en vooral ook mogen maken met betrekking tot levenskeuzes.

De heer dr. Robert H.J. Jansen Een bevrijdend boek voor mensen die worstelen met schuldgevoelens rond euthanasie

Het boek heeft twee verhaallijnen: een familiekroniek met als kern het leven en sterven van vader Martin Derckx; daarnaast een beschouwing over de achtergebleven ethiek en moraal in de RK-kerk, via gesprekken tussen Martin Derckx en zijn vriend de moraaltheoloog prof. Edward Schillebeeckx.

Door feit en fictie te combineren weet de auteur de twee lijnen op een natuurlijke wijze te vervlechten. De lezer leert Martin steeds beter kennen en raakt virtueel betrokken bij zijn dilemma’s.

Naar het einde toe versmelten de verhaallijnen en wordt het verhaal steeds persoonlijker, intiemer. De laatste hoofdstukken rond de ongeneeslijke ziekte en het overlijden van Martin zijn aangrijpend. Dochter en vader komen steeds dichter naar elkaar toe, waarbij de liefde van de dochter in schril contrast staat met de hardvochtige houding van de kerk.

Geert Kimpen

'Wegens Hemelvaart gesloten': de roman die een brug slaat tussen geloof en euthanasie.

Prof. Dr. P.J.A. Nissen

'Dit boek is roman, biografie en pamflet tegelijk. Als biografisch roman beweegt het zich op de grens tussen fictie en non-fictie. In de laatste hoofdstukken mondt het boek uit in een protest tegen de houding van de katholieke kerk tegen euthanasie. 

Previous
Next
Met David Frequin

Met David Frequin

3

Aanbieding van het boek 'Wegens hemelvaart gesloten' (2018) aan bisschop de Korte

Tijdens het schrijven van dit boek ontmoette ik in 2017 David Frequin die zijn persoonlijke strijd tegen kanker en zijn gevecht met de katholieke kerk die de deuren voor hem sloot toen hij vroeg of zijn uitvaart in de St. Jan mocht worden gevierd als hij voor euthanasie zou kiezen. Wij deelden dezelfde missie. Helaas is David Frequin op 12 maart 2020 overleden.

Wil je een lezing boeken over dit onderwerp? Een gesprek hebben met Jasmijn Derckx?

Voel je vrij om contact op te nemen!