Lustrumconcert Sociëteit de Witte

Concert op 24 juni in het Haagse Bos ter gelegenheid van 240 jaar Sociëteit de Witte.